БЕЗПЛАТЕН ГИД ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ В ГРАД ЕЛЕНА

По традиция община Елена разширява обхвата на предлаганите дейности на Общинския туристически информационен център през летните месеци и осигурява допълнителни гидове за гостите на града.

НАД 140 САМОДЕЙЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В СЪБОРА НА ЧИТАЛИЩАТА В МАРЯН

Домакин на тазгодишния събор на народните читалища в община Елена бе читалище „Наука-1900“ в село Марян. Началото на чудесната инициатива е от 2001 година. В много от селата дейността на читалищата не е спирала, въпреки превратностите на времето; сградите, строени от предците с много ентусиазъм и доброволен труд, и днес са изпълнени с живот . Читалището в Марян е едно от първите, основано преди 120 години.

ОБЩИНА ЕЛЕНА КАНИ ХУДОЖНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЛЕНЕР

Пленер по изобразително изкуство в гр.Елена е сред дейностите на съвместния проект „Култура във вечността“ на общините Елена и Меджидия, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“.

Titlul proiectului: „Culture in Eternity“, cod proiect: ROBG-423

Valoarea contribuției Uniunii Europene: 1, 199, 667.16 € FEDR
Este implementat de municipalitatea Elena în parteneriat cu municipalitatea Medgidia , regiunea Constanța, România.

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Proiectul Cultura în eternitate este direct legat de principiile dezvoltării durabile și promovează în mod activ egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.