Obiectivul principal al proiectului ROBG-423 – „Cultura în eternitate” este: „Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului cultural și stimularea turismului cultural între cei doi parteneri în regiunea transfrontalieră”. Plecând din acest obiectiv și având în vedere activitățile planificate în proiect a fost creată o Strategie comună pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și stimularea turismului cultural în Municipalitatea Elena, Bulgaria și Municipalitatea Medgidia, România.
Obiectivul principal al strategiei comune este crearea unui temei pentru dezvoltare a turismului cultural și îmbunătățirea atractivității teritoriilor partenerilor din proiect – Municipalitatea Elena, Bulgaria și Municipalitatea Medgidia, România.
În temeiul unor analize de starea actuală a patrimoniului cultural păstrat pe teritoriilor celor două municipalități, a fost creată o bază bună pentru dezvoltare sustenabilă și balansată a acestui patrimoniu pe termen lung.
În strategie sunt identificate obiectele și evenimentele care sunt potrivite pentru dezvoltare comună, precum și includerea acestora în niște pachete turistice și pe o platformă bazată web pentru prezentare și promovare a patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră Elena – Medgidia.
Au fost raportate documentele necesare privind planificare la nivel național, regional, județean și local, care respectă potențialul specific al resurselor celor două municipalități, precum și documentele aplicabile legate de legislația europeană.
Principalele sarcini și activități care au fost realizate în vederea obținerii obiectivelor proiectului sunt:

  • Analiză a dezvoltării istorico-geografice a celor două municipalități – mai ales în ceea ce privește dezvoltare în spațiu.
  • Analiză a caracteristicii regionale a celor două regiuni/municipalități;
  • Repartizarea în spațiu a obiectelor culturale existente în cele două municipalități și descrierea stării acestora;
  • Identificarea obiectelor și evenimentelor care sunt potrivite pentru dezvoltare comună și determinare a pașilor de activitate;
  • Analiză SWOT în ceea ce privește patrimoniul cultural.

Titlul proiectului: „Culture in Eternity“, cod proiect: ROBG-423

Valoarea contribuției Uniunii Europene: 1, 199, 667.16 € FEDR
Este implementat de municipalitatea Elena în parteneriat cu municipalitatea Medgidia , regiunea Constanța, România.

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Proiectul Cultura în eternitate este direct legat de principiile dezvoltării durabile și promovează în mod activ egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.