Descrierea proiectului:

 

Obiectivul proiectului „Cultura în eternitate” este să păstreze, să promoveze și să continuă dezvoltarea culturii din cele două municipalității participante, precum și să lase aceste rezultate generațiilor viitoare.
În vederea obținerii celor susmenționate, având la focus promovarea celor două teritorii, partenerii au hotărât să aplice abordarea transfrontalieră și să obțină următoarea provocare:
Să valorizeze și promoveze patrimoniul cultural de pe teritoriile lor și astfel să crească atractivitatea turistică a regiunii transfrontaliere.
Prin evaluare a punctelor bune, slăbiciunilor și posibilităților de dezvoltare, partenerii au elaborat acest proiect cu obiectivul principal:

  • Restaurarea unui monument al culturii – școala arsă din or. Elena și transformarea ei într-o atracție turistică – galerie de artă, unde să fie expusă întreaga colecție de picturi și icoane păstrate în muzeul din Elena.
  • Stabilirea unui spațiu deschis pentru schimb cultural în municipiul Elena.
  • Organizarea unor ateliere de lucru și festivale pentru promovarea patrimoniului cultural din zonele celor doi parteneri.
  • Crearea și promovarea unui produs turistic – pachete turistice cu accent principal pus pe turismul cultural și festiv.
  • Crearea unui mecanism inovativ și interactiv de prezentare și promovare a patrimoniului cultural al ambelor municipalități – Elena și Medgidia – o platformă bazată web de promovare, numită „Culture corner” (serviciu turistic integrat).
  • Activități de informare și promovare.

Pe termen lung realizarea reușită a obiectivelor enumerate mai sus vor aduce la obținerea următoarelor rezultate:

  • Păstrarea patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră.
  • Promovarea culturii și îmbunătățirea atractivității turistice în regiunea transfrontalieră.
  • Ridicarea numărul turisticilor și al cazărilor în regiunea transfrontalieră.

Proiectul „Cultura în eternitate” este cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul european de dezvoltare regională în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria.

Valoare totală admisibilă: 1,411,373.15 €
Valoare proiect(FEDR): 1,199,667.16 €
Cofinanțare de la bugetele naționale: 183,464.42 €
Contribuția din partea partenerilor: 28,241.57 €

Titlul proiectului: „Culture in Eternity“, cod proiect: ROBG-423

Valoarea contribuției Uniunii Europene: 1, 199, 667.16 € FEDR
Este implementat de municipalitatea Elena în parteneriat cu municipalitatea Medgidia , regiunea Constanța, România.

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Proiectul Cultura în eternitate este direct legat de principiile dezvoltării durabile și promovează în mod activ egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.