Galeria de artă din or. Elena

Cu o noutate din ziarul „Veac” din anul 1874 se menționează construirea unei școli în or. Elena. Autorul o numește „clădirea muzelor”, ceea ce din punctul de vedere actual este o definiție poarte potrivită.

Vestea se referă la prima construcție din Elena, realizată de maestrul din or. Tryavna – Usta Gencho Kanev, care apoi a devenit cunoscută cu denumirea „școala arsă”.

Câțiva ani mai târziu, la Războiul de eliberare, aceasta a fost încinsă. Cetățenii mai deștepți din oraș au vândut rezervele de mâncare lăsate de armata otomană și cu banii câștigați au refăcut clădirea din nou în anul 1880.

Un alt incendiu izbucnit pe 14 februarie 1988 a distrus-o din nou. Au rămas numai temeiurile din piatră.

Și așa până în anul 2019, când a început a treia construire.

În anul 2021 clădirea școlii a fost complet finalizată, respectând aspectul ei de anul 1880.

Titlul proiectului: „Culture in Eternity“, cod proiect: ROBG-423

Valoarea contribuției Uniunii Europene: 1, 199, 667.16 € FEDR
Este implementat de municipalitatea Elena în parteneriat cu municipalitatea Medgidia , regiunea Constanța, România.

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Proiectul Cultura în eternitate este direct legat de principiile dezvoltării durabile și promovează în mod activ egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.