Plimbare virtuală la 360 grade în galerie

Film informativ

Pachetul turistic „Artă”

Pachetul turistic „Patrimoniul cultural-istoric”

Pachetul turistic „Festivale”

Pachetul turistic „Turism religios”

Artă

Patrimoniul cultural-istoric

Festivale

Turism religios

Titlul proiectului „Culture in Eternity“, cod proiect: ROBG-423
Valoarea contribuției Uniunii Europene FEDR : 1, 199, 667.16 €
Este implementat de municipalitatea Elena în parteneriat cu municipalitatea Medgidia , regiunea Constanța, România.
Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Proiectul Cultura în eternitate este direct legat de principiile dezvoltării durabile și promovează în mod activ egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.