Celelalte activități, care fac parte din planul proiectului ROBG-423 sunt:
  • Conferință de presă pentru deschidere
  • Conferință de presă pentru prezentare a pachetelor turistice
  • Întâlniri ale echipelor de administrare a proiectului ROBG-423
  • Deschiderea noii galerie de artă din or. Elena
  • Conferință de presă pentru finalizarea proiectului ROBG-423

Titlul proiectului: „Culture in Eternity“, cod proiect: ROBG-423

Valoarea contribuției Uniunii Europene: 1, 199, 667.16 € FEDR
Este implementat de municipalitatea Elena în parteneriat cu municipalitatea Medgidia , regiunea Constanța, România.

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

Proiectul Cultura în eternitate este direct legat de principiile dezvoltării durabile și promovează în mod activ egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.