Фестивал „Dapyx“ – гр. Меджидия, Румъния

Фестивалът носи и пази името на цар Дапикс, древен владетел и герой от тези места, който е паднал в сражение с римските войски около 29-28г. пр. Хр. Фестивалът е единствен по рода си в Румъния и Източна Европа благодарение на разнообразието от историческите периоди, които са обект на възстановките – от Античността през Средните векове, та чак до модерната и съвременна история. Този успешен модел се равнява единствено на всепризнатия фестивал Савариа в Унгария, където близо до австрийската граница туристите стават около три пъти повече от местните по време на провеждането.

Фестивалът се провежда всяка година през месец май. В рамките на четири дни предлага специфични дейности, за да задоволи любопитството на обикновения зрител и любителите на историята, които се интересуват от занаятчийство, снаряжение или възстановки.

Всяка вечер зрителите могат да присъстват и на концертите изнасяни от известни изпълнители на местния стадион. Разнообразието и качеството на събитията превръща фестивала в най-очакваното събитие в Меджидия под слогана „В Меджидия героите нивга не умират!“ и постепенно си печели слава на национално и международно ниво.

Copyright Elena municipality

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.