Каним Ви на четиридневно приключение в отминали епохи сред гостоприемството и магията на община Елена, Република България и община Меджидия, Румъния.

Отривайте миналото, като го съпреживявате. Пътувайте във времето. Радвайте се на гостоприемство и вкусна храна. Осигурете си едно различно преживяване.

Ден 1, 2 и 3: Пристигане в Меджидия

Фестивал „Dapyx“, Меджидия – фестивал за исторически игри и възстановки

Фестивалът носи и пази името на цар Дапикс, древен владетел и герой от тези места, който е паднал в сражение с римските войски около 29-28г. пр. Хр. Фестивалът е единствен по рода си в Румъния и Източна Европа благодарение на разнообразието от историческите периоди, които са обект на възстановките – от Античността през Средните векове, та чак до модерната и съвременна история. Този успешен модел се равнява единствено на всепризнатия фестивал Савариа в Унгария, където близо до австрийската граница туристите стават около три пъти повече от местните по време на провеждането.

Фестивалът се провежда всяка година през месец май. В рамките на четири дни предлага специфични дейности, за да задоволи любопитството на обикновения зрител и любителите на историята, които се интересуват от занаятчийство, снаряжение или възстановки.

Всяка вечер зрителите могат да присъстват и на концертите изнасяни от известни изпълнители на местния стадион. Разнообразието и качеството на събитията превръща фестивала в най-очакваното събитие в Меджидия под слогана „В Меджидия героите нивга не умират!“ и постепенно си печели слава на национално и международно ниво.

Copyright Elena municipality

Пленер по изобразително изкуство гр. Меджидия, Румъния.

Copyright Elena municipality

Ден 4: Пристигане в Елена

През месец май културният календар на града е наситен със събития, на които можете да се насладите. Част от тях са:

Откриване на Майските празници.

21 май – Ден на светите равноапостолни Константин и Елена. Празник на град Елена.

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празнично шествие, поднасяне на венци и цветя. Концерти.

Литературна вечер, посветена на Стоян Михайловски. Връчване на почетен знак „Стоян Михайловски“.

Не пропускайте да посетите и някои от основните културно-исторически ценности за града:

21 май – Ден на светите равноапостолни Константин и Елена. Празник на град Елена.

Copyright Elena municipality

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празнично шествие, поднасяне на венци и цветя. Концерти.

Copyright Elena municipality

Картинна галерия в град Елена

Възстановеното в автентичен вид, емблематичното за града старо училище, е първоначално построено през 1874 г. Изгаря през 1877 г., по време на Освободителната война.  Построено отново през 1880 г. по инициатива на будните еленчани и функционира като училище до 1988 г., когато втори пожар изпепелява сградата и от нея остават само каменните основи.

Възстановяването и превръщането на училището в художествена галерия започва през 2019 г. и завършва през 2021г. в рамките на изпълнявания от община Елена проект „Култура във вечността“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020г.

Днес новата художествена галерия е място за организиране на изложби и културни събития. Посещавайки я, може да разгледате:

  • Картини на участници в пленерите по изобразително изкуство, организирани в рамките на проект „Култура във вечността“;
  • Картини на редица именити български художници: Йордан Попов, проф. Иван Петров, проф. Христо Берберов, Николай Пиндиков, Преслав Кършовски, Стоян Минчев, Лика Янко, проф. Светлин Русев и други;
  • Икони от Еленския край, образци на християнското изкуство от времено на Възраждането.

Copyright Elena municipality

Часовниковата кула

 Забележителен и оригинален паметник на културата в Елена, с национално значение, е кулата на градския часовник. Мястото й е сполучливо избрано, за да се вижда и чува от всяка част на града. Часовниковата кула, куполът на църквата „Успение на Пресвета Богородица” и камбанарията представляват тройна вертикална доминанта, която маркира обществено-религиозния център на града.

Copyright Elena municipality

Камбуров хан

Камбуровият хан е построен през първата половина на XIX век и носи името на своя собственик-Стоян Камбура, участник в няколко въстания и член на Еленския революционен комитет. Сградата е недвижима културна ценност с категория „местно значение“.
От 1981 година ханът е музеен обект, а в постоянна етнографска експозиция място намират – земеделието и животновъдството като основни поминъци на населението от региона. От традиционните занаяти тук са представени ценни произведения на едни от най-характерните за периода на Възраждането – абаджийство, грънчарство, медникарство, лозарство, копринарство. Показана е част от колекцията накити. Отделено е място за традиционни народни костюми, характерните за еленско губери и колани, тъкани „на кори“. Също така е представен и градският бит.

Copyright Elena municipality

Първо класно училище „Даскалоливница“

Еленското класно училище, прочуто повече като Еленската Даскалоливница, е основано в 1843 година от Иван Момчилов. То възниква и се развива на основата на многовековната книжовна традиция в селището и е отговор на назрелите обществено-икономически и културни потребности в страната от подготвени кадри. Даскалоливницата е първото училище за подготовка на учители в България.
Сградата на Еленското класно училище е построена по инициатива на Иван Момчилов през 1844 година. Реставрирана през 1968 г., днес тя е музеен обект в
архитектурно-исторически комплекс „Даскалоливница“.

   Представени са две експозиции –
   1. „Елена през епохата на Възраждането“ – представена е историята на Елена от възникването на селището до Руско- турската освободителна война 1877 -1878г.
   2. „Християнско изкуство от XIX век“ – На приземния етаж на Даскалоливницата са изложени икони, църковна утвар и стенописи от храм „Архангел Михаил“ в село Шилковци.

Copyright Elena municipality

Църква „Свети Никола“

В музеен комплекс „Даскалоливница“ се намира църквата „Свети Никола“, най-старата в района.
На 23 април 1800 година, Гергьовден, когато Елена е нападната от кърджалиите, храмът е опожарен. Обновен в сегашния си вид през 1804 г. със средствата и труда на местното население. Самата сграда е построена за краткия период от 40 денонощия, а от предание научаваме, че това е станало тайно от турските власти. Външно архитектурата на църквата е скромна и непретенциозна. Вътрешността е богато украсена, в пълно съгласие с ортодоксалните схващания за храма като огледало на човешката душа.Църквата „Свети Никола“ е изписана от зографите Давид и Яков, дошли в Елена от Хилендарския манастир по покана на еленчани. Работата си завършват през 1817-1818 година. Като помощници са взели участие и Йоан Попович и Йордан Михов Кметски.
Храмът е обявен за недвижима културна ценност с категория „национало значение“, а богоукрасата вътре спада към едни от най-добрите достижения в църковното изкуство от периода на нашето ранно Възраждане.
Посетителите могат да разгледат галерията образи на светии, сред които: Методи Моравски, Георги Нови Софийски, Сава Сръбски и на Свети Климент Охридски, който е един от рядко изписваните в България.

Copyright Elena municipality

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.