360 градусова виртуална обиколка на галерията

Информационен филм

Туристически пакет „Изкуство“

Туристически пакет „Културно-историческо наследство“

Туристически пакет „Фестивали“

Туристически пакет „Религиозен туризъм“

Изкуство

Културно-историческо наследство

Фестивали

Религиозен туризъм

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.