Община Елена

адрес: град Елена, пк 5070, ул. „Иларион Макариополски“ 24

тел.:  06151/62-61, 06151/61-32

e-mail: obshtina@elena.bg

Картинна галерия – град Елена

адрес: гр. Елена, пк 5070, ул. „Д-р Христо Момчилов“ № 2А

тел.: 0879626251

e-mail: obshtina@elena.bg / art@elena.bg /iep@elena.bg

Община Меджидия, окръг Констанца, Република Румъния

адрес: ул. „Децебал“ № 35, пк 905600

тел.: +40241 812 300, +40241 810 077, +40241 810 088

e-mail: office@primaria-medgidia.ro

Изпратете съобщение

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.