Картинна галерия в гр. Елена
В новина от вестник „Век“, 1874 година, се споменава за строежа на училище в Елена. Авторът го нарича „сграда на музите“, което от днешна гледна точка е доста подходящо определение.
Дописката се отнася за първоначалния градеж на известното в Елена като „изгорялото“ училище, дело на строителя от Трявна – Уста Генчо Кънев.
Няколко години по-късно, по време на Освободителната война, то е опожарено. Находчивите еленчани ще продадат хранителните запаси, оставени от османската войска и със спечеленото ще възстановят сградата отново – през 1880 година.
Пожар, избухнал на 14 февруари 1988 година я изпепелява за втори път. Остават само каменните основи.
И така до 2019 година, когато започва третото по ред строителство.
През 2021 година сградата на училището е напълно завършена, повтаряйки вида й от 1880 година.

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.